Menu

Retningslinjer for bruk av bilder

Bildene i denne bildedatabasen tilhører UiT og kan fritt benyttes ved redaksjonell omtale.
Bildene skal krediteres «foto: UiT

Dersom det er angitt en fotograf ved bildet, skal fotograf krediteres med navn.
Bildene må ikke selges eller på annen måte gis videre til tredjepart uten UiT sin tillatelse.

UiTs bildearkiv inneholder bilder tatt av egne fotografer og på oppdrag for UiT.  Arkivet oppdateres fortløpende med nye bilder.

Når du benytter bilder fra bildearkivet aksepterer du følgende retningslinjer:

  • Bildene i arkivet eies av UiT dersom ikke annet er oppgitt. Det vil si at bildene i utgangspunktet kan benyttes fritt i alle sammenhenger hvor UiT står som avsender.
  • Alle bilder som inneholder personer skal ha et utfylt og godkjent samtykkeskjema gjennom Imageshop sitt interne samtykkemodul.
  • Enkelte bilder kan kun benyttes etter avtale.
  • UiT og fotografen skal alltid krediteres. Eksempel: © UiT / Ola Nordmann.
  • Bruker står ansvarlig for all bildebruk. Dersom du er usikker på om bildet kan benyttes til ønsket formål, ta kontakt med oss på foto@uit.no